Mobile App
You are here:   Home
Taxi Plate Sales (Punjabi)

ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਪਲੇਟਸ ਸੇਲ ਉੱਤੇ

  1.  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਇਵਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਟੈਕਸੀ ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਇਵਰਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਲੀਸਿੰਗ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਕਾਰ ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
  2. ਕਾਰ ਡਰਾਇਵਰਸ ਜੋ ਟੈਕਸੀ ਪਲੇਟਸ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਫਿਨਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗਾਹ ਵਲੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗਾਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਦਲਨ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ
  3. ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਟੈਕਸੀ ਪਲੇਟਸ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਨੇ
  4. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਇਵਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹਨ ਓਹ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨਤਾ ਵਲੋਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ
  5. ਜੋ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੀ ਪੂਂਜੀ ਇਸ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸੀ ਅਗਰੀਮੇਂਟ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਿਆਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਟੈਕਸੀ ਪਲੇਟਸ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

Mr. Tony Vanikiotis
Director, Plate Sale Services
613-746-8740 Extn: 3311
Email: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it